Neerbosch Vallei

Neerbosch Vallei

Sociale woningen worden vaak gekenmerkt als een plek waar sociale problemen opsteken die ook de kwaliteit van leven in deze wijken zeer erg aantast. In het begin zijn het vaak nette en mooie woningen die door de jaren uitgebreid worden met bijvoorbeeld een uitbouw aan de achterzijde, lelijke zonneschermen of een parade van tv schotels. Dit alles doet afbreuk aan wat de kernwaarde waren van woningen die ontworpen zijn als een eenheid, wat een kwaliteit is van dit soort woningen.

 

De Maisonnette woningen aan de triangelstraat zijn door haar hoogtijden heen. Kozijnen en wanden zijn verkleurd of aan het rotten en de galerijen en de buitenruimte ligt vol met afval en afgedankte spullen. Woonblokken die maar 1 zijde op georiënteerd zijn en naar een dode gevel staren.  De locatie heeft de potentie om in kwaliteit te verbeteren. Openbare plekken die door grote kolossale woonblokken van elkaar gescheiden worden, die juist samen de kwaliteit vormen van dit gebied.

 

 

Ruimtelijke kwaliteit

Als basis van het ontwerp voor de maisonnettes is er eerst naar de openbare ruimte gekeken om een verbinding te maken met de diverse blokken en van het gebied een eenheid te maken. Doormiddel van paden die dwars door de blokken gaan krijg je directe verbindingen tussen diverse openbare plekken zoals speelplekken, grasvelden of de stadstrand aan het water. Dit alles is geheel auto & fiets loos. De mobiliteit wordt opgelost om het maaiveld te verhogen tussen de blokken waarbij het parkeren half onder het maaiveld  opgelost wordt. Deze staan in verbinding met de blokken en zijn via de trappenhuizen te bereiken.

De kwaliteit van het verdichten ligt bij deze locatie niet bij het volbouwen van de open ruimtes, dit is juist de meerwaarde van dit gebied. Door aan het blok te mor als een minecraft spel ontstaat er al snel een structuur waarbij de blokken uitdijen aan alle zijdes en deels op-getopt wordt . Een zowaar heuvellandschap van pixelwoningen met velden als een vallei.

 

 

Woningen

Door meerdere doelgroepen in de blokken te betrekken ontstaat er al snel meer diversiteit en interactie tussen meerdere doelgroepen. Het deels afstoten van de woningen. Dit samen geeft een impuls tussen de meerdere bewoners om de kwaliteit hoog te houden. Op elke verdieping is er een ander type woning, op de begane grond bijvoorbeeld gezinnen dat uitloopt tot studio’s voor studenten op de hoogste verdieping. Met deze samenstelling zou je bijna je hele leven in zo’n blok kunnen wonen.

 

Door deze zogenoemde pixelwoningen ten opzichten van elkaar te laten verspringen ontstaat er ruimte tussen de woningen die dienen als buitenruimte. En door de entrees steeds van de naastgelegen woningen te laten spiegelen naar de andere zijde ontstaat er een alzijdigheid, geen voor en geen achterkant. Hierdoor zijn de galerijen zowel galerij als buitenruimte voor alle verdiepingen. Zo voorkom rotzooi aan de balkons en blijft de kwaliteit van de woning gewaarborgd. Zo heb je als buitenruimte ook aan beide zijden een buitenruimte waardoor je altijd aan de zon en/of schaduwzijde kan zitten.

Verdichten

 

Om te verdichten zijn voornamelijk de maisonnette woningen gesplitst verticaal zodat je i.p.v. op 2 lagen een appartement gerealiseerd van de helft van een maisonnette. Op de eerste 2 lagen zijn de woningen nu dan ook zijdelings gekoppeld zodat je alles gelijkvloers realiseert. Er wordt opgetopt met studio’s en aan de zijdes worden kleine uitbouwen gemaakt (of kunnen door de jaren heen gemaakt worden). Door al deze aanpassingen aan de blokken te maken kan er van 144 maisonnette woningen 240 diverse woningen gemaakt worden met een diverse invulling die de Neerbosch Vallei weer leven in moet blazen.

Project gallery